Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegt door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming!
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bv. behandeling energetische therapie of behandeling natuurgeneeskunde.
 • De kosten van het consult.
Cookies op de website:
 • Essentiële cookies zijn door de browser of toepassing nodig om de basisfuncties volledig en correct uit te voeren.
 • Functionele cookies slaan de voorkeuren van de bezoeker op en passen de site daaraan aan. Gebruikt voor gegevensoverdracht.
 • Prestatiecookies controleren de prestaties en statistieken van de site.
 • Marketing cookies/ cookies van derden helpen de prestaties van de website te meten en te analyseren. Ze zijn nodig voor het aanmaken van een gebruikersprofiel en het verzenden van advertenties.
 U kunt ervoor kiezen om deze aan of uit te zetten. Alleen de essentiele cookies zullen altijd aanstaan, zij helpen om de website bruikbaar te maken door basisfunctionaliteit mogelijk te maken.
 
Versie 2022